Historiaa

Shorinji Kempo on japanilainen itsepuolustuslaji. Lajin perusti Japanissa vuonna 1947 Doshin So, jota kutsutaan nimellä Kaiso. Kaiso loi Kiinassa oppimiensa tekniikoiden perusteella uuden kokonaisuuden, jolle hän antoi nimen Shorinji Kempo. Lajin nimi viittaa Shaolin-temppeliin, josta useat budolajit juontavat juurensa ja josta myös Kaison opit olivat lähtöisin.(Shorinji on japanilainen muoto sanasta Shaolin. Sana Kempo pohjautuu nyrkkiä tarkoittavaan sanaan ken, ja viittaa kamppailutaitoihin).

Lajin tavoitteista

Shorinji Kempon pyrkimyksenä on antaa harjoittelijalle itsepuolustustaitoa, parantaa fyysistä kuntoa ja kehittää henkistä puolta. Shorinji Kempo on siinä mielessä klassinen budolaji, että sen harrastaminen on elämäntapa. Emme tavoittele nopeita tuloksia tai pikaista taitoa menestyä tappeluissa. Laji antaa monipuolisen ja tehokkaan itsepuolustustaidon, mutta tästä huolimatta harjoittelun tarkoitus on tarjota haasteita ja opittavaa vuosikymmeniksi.

Tekniikoista ja kilpailemisesta

Teknisesti Shorinji Kempo sisältää pehmeitä ja kovia tekniikoita. Pehmeillä tekniikoilla tarkoitetaan yleisesti vapautumisia, vääntöjä, kaatoja, lukkoja ja heittoja. Kovia tekniikoita ovat mm. torjunnat, lyönnit ja potkut. Molempia tekniikkalajeja pyritään myös yhdistelemään saumattomasti. Luonnollisestikin opettelemme myös kehon hallintaa, liikkumista ja turvallista kaatumista. Teknisen kokonaisuuden täydentää Seiho-hieronta, joka auttaa mm. palautumisessa.

Shorinji Kempo ei ole ensisijaisesti kilpailulaji, koska lajin perustajan mukaan kilpailu saattaa vääristää ajattelutapoja ja tekniikoita. Lajissa otellaan harjoitusmielessä, mutta ei kilpailumielessä. Kilpailuja järjestetään parien tekemissä tekniikkasarjoissa, embuissa.

Shorinji Kempon filosofiasta

Shorinji Kempon ideologinen perusta löytyy buddhalaisuudesta, mutta varsinainen uskonnollinen ajattelu on nykyisin irrotettu virallisesti lajista Japanin ulkopuolella. Lajin taustalla vaikuttava buddhalainen suuntaus, Kongo Zen, on länsimaisessa mielessä lähinnä elämänfilosofiaa. Joka tapauksessa Shorinji Kempossa filosofinen ajattelu, lajin henkiset tavoitteet ja ajatusmaailma kuuluvat osana opetukseen. Mistään hölynpölystä tai uskonnollisesta käännyttämisestä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan siitä, että Shorinji Kempossa filosofia halutaan esittää avoimesti, eikä jättää epämääräisiksi syvällishenkisiksi viittauksiksi.

Käsiteltäviä teemoja aatemaailmassa ovat mm. suhtautuminen väkivaltaan, yhteistyön oleellisuus ja budon merkitys nykymaailmassa

Mitä Shorinji Kempo on? - WSKO:n määritelmä

Doshin Son vuonna 1947 Japanissa perustama Shorinji Kempo on menetelmä, jolla kehitetään itseensä luottavia, rohkeita, tarmokkaita ja myötätuntoisia yksilöitä, jotka ovat yhteiskunnalle hyödyllisiä. Tämä tapahtuu oppimisen, tekniikoiden hallinnan ja ainutlaatuisen koulutusjärjestelmän avulla. Shorinji Kempon tavoitteena on yhteiskunta, jossa ihmiset auttavat toisiaan ja elävät onnellisina yhdessä kasvattaen luotettavia yksilöitä.
-World Shorinji Kempo Organization WSKO

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry - meidän seurastamme

Helsingin yliopiston seura on uusi, perustettu vasta vuonna 2008. Lähtökohtamme on toimia lajin ohjelinjojen ja perinteiden mukaisesti. Pyrimme myös siihen, että tunnelma harjoituksissa on kannustava, yhteishenki on hyvä ja että kaikki arvostetaan. Harjoittelijoiden mielipiteellä on seurassamme merkitystä ja toimintaa rakennetaan yhdessä. Erityisenä tavoitteenamme pidämme sitä, että harjoittelu olisi sopivaa myös naisille, ja että treenaaminen tarjoaisi sopivia haasteita harjoittelijoille heidän tasonsa mukaan. Harjoittelumme on turvallista, muttei liian totista - hauskaakin saa olla ja pilkettä silmäkulmassa. Tervetuloa mukaan porukkaan!